Uddannelsen

Uddannelsen
Tegning er et af de vigtigste redskaber inden for de visuelle kunstformer fordi man lære at vurdere og analysere visuelle relationer eks.vis proportionsforhold.
På Den Klassiske Tegneskole undervises der i tegnekunstens grundlæggende teorier og praksis. Den enkelte elev, forberedes i forhold til eget kunstnerisk ambitionsniveau, der eksempelvis kan retter sig imod uddannelser indenfor arkitektur, animation, billedkunst, design og tegneserie. Skolens formål er, at udvikle elevens kreative evner for at skabe de bedste vilkår for optagelse på en videregående uddannelse. Ud over motivation, kræves ingen særlige forkundskaber.
Antal af studerende er 15-20. Undervisningen på dagholdet forløber over 7 måneder. Tilmelding kan foregå 1- 2 måneder af gangen igennem hele forløbet.

Information om priser: Klik her

På dagskolen undervises alle dage fra tirsdag til fredag. Mødetiden er kl. 11.00. man kan arbejde frem til 17.00 Skema udleveres og gennemgås hver måned. På aftenskolen undervises på udvalgte torsdage fra kl. 18.00-21.30.

Undervisningen er primært individuel, og eleverne vælger de motiver de ønsker at tegne.
På dagskolen er skemaet tilrettelagt så tirsdag og onsdag er afsat til selvstændige øvelser. Torsdag formiddag er der evaluering af opgaver og fremvisning af den enkelte elevs personlige billedarbejder. Her skabes et forum for dialog og evaluering med resten af holdet.
Fredag formiddag er afsat til en forelæsningsrække. Forelæsningerne handler om de grundlæggende fænomener/begreber for iagttagelsestegning. Der stilles opgaver i forbindelse med forelæsningsrækken om grundbegreberne.
Der holdes desuden forelæsninger om transformering, kreativitet, sansning, rumopfattelse, stil, karikaturtegning, mønster/ornament og farvelære m.m

Kreativitet
Den kreative del af undervisningen, dannes gennem analyse, kritik og evaluering af dine billeder, i relation til hensigten med dit tegnestudie. Der undervises med henblik på, at kunne behandle tegnekunsten som et eksperimenterende kreativt redskab.

Formål
Studiet giver en grundlæggende redskabsfærdighed og indsigt i tegningens struktur og betydningsindhold. På baggrund af museets skulptur og arkitektur, giver undervisningen indsigt i en konstruktiv vurderende arbejdsmetode, således at man får kendskab til faserne i en arbejdsproces.

Porteføljemappe
Skolen vil i forløbet give uddannelsesvejledning og hjælp til dannelse af porteføljemappe.

Adresse og Åbningstider
Den Klassiske Tegneskoles undervisningssted er på Ny Carlsberg Glyptoteket. Undervisningstidspunkt tirsdag – fredag kl. 11.00 -17.00 Størstedelen af museet, står til rådighed for tegnerne, desuden har skolen et opmagasinerings rum, med staffelier tegneplader og udvalgte bøger. Grundet museets størrelse, er det muligt at arbejde på tegninger i store størrelser.