Uddannelsen

Uddannelsen
Tegning er det vigtigste redskab inden for de visuelle kunstneriske uddannelser, fordi man lære at vurdere og analysere visuelle relationer fx proportionsforhold. På Den Klassiske Tegneskole undervises der i tegnekunstens grundlæggende teorier og praksis. Den studerende forberedes til eget kunstnerisk ambitionsniveau, der retter sig imod uddannelser indenfor arkitektur, animation, billedkunst, design og tegneserie. Skolens formål er at udvikle den studerendes kreative evner for at skabe de bedste vilkår for optagelse på en videregående uddannelse. Udover motivation, kræves ingen særlige forkundskaber. Undervisningen på dagholdet forløber over 7 måneder.

Information om priser: Klik her

Dagskolen: Mødetiden er kl. 11.00. og der kan arbejdes frem til 17.00. Aftenskolen: Undervisning på udvalgte torsdage fra kl. 18.00-21.30.
På dagskolen er skemaet tilrettelagt således, at der er individuel undervisning onsdag, torsdag er afsat til selvstændige erfaring. Fredag vil der være forelæsninger og fælles individuel evaluering, - forum for dialog. Forelæsningerne handler om de grundlæggende fænomener/begreber for iagttagelsestegning. Der stilles opgaver i forbindelse med forelæsningsrækken om grundbegreberne.

Kreativitet og andre forelæsninger
Der vil være forelæsning om kreativitet. Den kreative del af undervisningen dannes gennem analyse, og kritik. Der undervises med henblik på at kunne behandle tegnekunsten som et eksperimenterende kreativt redskab. Der holdes desuden forelæsninger om transformering, sansning, rumopfattelse, stil, karikaturtegning, mønster/ornament samt farvelære.

Formål
Studiet giver en grundlæggende redskabsfærdighed og indsigt i tegningens struktur og betydningsindhold. På baggrund af museets skulptur og arkitektur, giver undervisningen indsigt i en konstruktiv vurderende arbejdsmetode, således at man opnår kendskab til faserne i arbejdsprocessen.

Porteføljemappe
Skolen vil i forløbet give uddannelsesvejledning og hjælp til dannelse af porteføljemappe.

Adresse og Åbningstider
Den Klassiske Tegneskoles undervisningssted foregår på Ny Carlsberg Glyptoteket. Undervisningstidspunkt onsdag – fredag kl. 11.00 -17.00 Størstedelen af museet, står til rådighed for tegnerne, desuden har skolen et magasin med staffelier, tegneplader og udvalgte bøger. Grundet museets størrelse, er det muligt at arbejde på tegninger i store formater.