Frugttræ. Asbjørn Jakobsen 1978

Frugttræ. Asbjørn Jakobsen 1978

Kunstpædagogik

Den pædagogiske proces over de 7 måneder indeholder følgende:

  • Individuel tegneundervisning
  • Gennemgang af personlige billedarbejder
  • Dannelse af port folio i forhold til videre studieretning
  • Opgaver i forbindelse med den visuelle perceptions grundbegreber
  • Billedanalyse / objektanalyse
  • Forelæsninger
  • Besøg på museer og udstillinger

Pædagogik giver mulighed for at få den studerendes motivering og karakter til at udfolde sig. En læreres kommunikative og faglige engagement i sin pædagogiske virksomhed, vil virke opbyggende for de studerendes videre uddannelsesforløb.

Det mest almindelige er troen på, at det alene er tekniske kunnen, der giver den rette udvikling. Undervisning i iagttagelsestegning kræver dialog om nærvær, undren, baggrund og desuden en behandling af begreber som transformering og arbejdsmetoder og arbejdsproces. Pædagogen skal adskille væsentligt fra uvæsentligt og undervise i både et historisk og eksistentiel sammenhæng. Undervisningen skal foranledige filosofisk undren omkring omverdenens visuelle udseende og betydning. I dialogen med den studerende må pædagogen have indsigt i kommunikation og have erfaringer fra et kunstnerisk virke.

Pædagogik handler om at kunne indleve sig i de studerendes forudsætninger i deres personlige karakter og være ”fødselshjælper” for deres kunstneriske begavelse.

Der er to fundamentale områder, der er væsentlige i undervisningen;

1) at den studerende erkender, at begrebsdannelsen i forhold til et kunstnerisk virke sker ud fra måden, den enkelte tænker og sanser verden på, samt;
2) at det er sjældent, at dette foregår uden forbindelse til den personlige historie og til fagområdets kvaliteter. Som grundregel er det en dialog mellem de eksisterende kunsthistoriske traditioner af kunstneriske kvaliteter og nutiden, der griber fremtiden.

Begrebsdannelse og indlæring af arbejdsmetoder foregår dels med praktiske tegneøvelser, personlige projekter og igennem en teoretisk evaluerende dialog mellem lærer og studerende.

Den gode pædagog er den, der kan begejstre og vække den studerendes egne tanker og forestillinger. Pædagogik er en kærlighedsgerning til fagområdet og kræver en høj etik.

Den personlige identitet og de medmenneskelige forhold udvikles i dialogen med de andre på holdet. Aktiv deltagelse i studiet, interesse for de øvrige studerendes billedarbejder og det sociale liv, giver muligheden for, at få kendskab til eget temperament, - måden man sanser og reflekterer på sin omverden. Undervisningen foregår primært i forhold til Ny Carlsberg Glyptotekets samlinger og arkitektur.

Asbjørn Jakobsen
Billedkunstner/Cand.phil.

[Retur til Artikler]