Om tegningIndsigt i tegning indebærer praktisk og teoretisk sagkundskab om tegnenes samspil (interaktion), og aflæsning af tegnenes synteser - deres betydninger.

OM TEGNING
Tegning er en synsmæssig oversættelse, en ide der udover at kunne afbilde i relation til forskellige fagområder, er et kreativt redskab, der anvendes til at reformere (innovation) eller ny-skabe vores visuelle kulturs billeder/produkter. Eksempelvis: Design af telefonen og dens nye anvendelsesmuligheder med bl.a. SMS og fotografering. Nye behov i form af den teknologiske udvikling samt materialer påvirker tegningen af designet. Som et vigtigt led i udviklingen af beskrivelsen og dannelsen af et billede/produkt anvendes tegning som fri skitsering til at fastholde og synliggøre ideer. Gennem kritisk billedanalyse af skitse/ide -forslag, kan skitserne i en løbende proces korrigeres mod produktets æstetik og funktion.
Med forskellige hensigter (ide og formål) og forskellige metoder, med elementerne punkt, streg, linie og tone omsættes (transformeres) og korrigeres tegnene til at udtrykke en indholdsstørrelse dvs. en billedmeddelelse. Visuel iagttagelse indeholder et kompleks af sanseelementer, hukommelse (konventioner) og referencer, der påvirker hinanden.

Den visuelle perceptions grundbegreber (grundterminologien), der kan læres i relation til tegnekunsten er ikke forbeholdt et bestemt visuelt fag, men dækker hele det visuelle område, - arkitektur, animation, billedkunst, design, osv. Tegning kan være at lære en bestemt teknik til en konventionel beskrivelse af en iagttagelse, men er også en måde at forstå og finde løsninger, og gribe Verden an på. Man kan tegne en forsikring, man kan tegne en virksomhed i forhold til omverden, tegnebegrebet bliver anvendt i overført betydning i forhold til at organisere, planlægge, strukturere, til at fastholde og danne ny form og indhold.

TEGNING OG TRADITION
At prøve kræfter med traditionens form og opnå indsigt i traditionens stof, både praktisk og teoretisk, er en væsentlig erfaring for at opdage eget potentiale og danne sit eget personlige udtryk. Det er ved et løbende sampsil mellem tradition og fornyelse at nye produkter opstår.
Erhvervelse af og indsigt i et traditionelt fagområde er ikke kun formelt at beskæftige sig med kvaliteter. Indlæring af et stof skal også erfares i relation til personlig motivering og til "tiden".Tegning er en afbildningsmetode der organiserer/strukturerer en billedflade til en meddelelse ud fra en ide eller et formål. Denne studietegning af en skulptur, er transformeret (omformet) til vandret, lodret og cirkelslag. Sansningen af vandret/lodret hastigheder har været et delmål i eksperimentet på at skabe et figur/rum forhold. En billedmeddelelse er teknisk set et kompleks af tegn. Tegnværdier opstår når en billedgengivelse erstattes af en visuel syntese, som omskabes til meddelelsesbærende elementer f.eks. billedtegn/bogstavstegn.

Asbjørn Jakobsen Billedkunstner/cand.phil. December 05

[Retur til Artikler]