Frugttræ. Asbjørn Jakobsen 1978

Frugttræ. Asbjørn Jakobsen 1978

Om skolens pædagogik

Intentionen er at skabe et grundlag for videre uddannelse og at belyse begrebet tegning i forhold til animation, arkitektur, billedkunst og design. Undervisningen skal kvalificere unge med talent for visuel virksomhed således, at de selvstændigt kan tage stilling til egne iagttagelser. Formålet er, at talentudvikle i forhold til den studerendes hensigt med studiet og at give indsigt i tegningens visuelle terminologi, samt et tilløb til at de studerende finder deres eget grundsyn og kan vælge fagområde med henblik på videreuddannelse.

Pædagogikken dannes som en vekselvirkning mellem indlæring af formelle faglige kvaliteter og indsigt i arbejdsprocessens metoder. Afsættet for pædagogikken er den enkeltes personlighed, kompetence og motivation. Gennem samtaler skabes der klarhed om den studerendes måde at opfatte tingene på og dermed afklares hvilke faglige og personlige mål, der skal udvikles. Undervisningen bestå primært af 3 basale dele: teoretisk indlæring, praktisering og udfoldelse af stoffet i forhold til en kreativ situation. Disse 3 dele er inspirationen og udfordringen i undervisningen.

Den pædagogiske proces over de 7 måneder indeholder:

  • Individuel tegneundervisning
  • Forelæsninger
  • Opgaver i forbindelse med den visuelle perceptions grundbegreber
  • Billedanalyse / objektanalyse
  • Gennemgang af personlige billedarbejder
  • Besøg på museer og udstillinger
  • Dannelse af portfolio i forhold til videre studieretning
Studieprocessen kræver initiativ, kreativitet og et eksperimenterende engagement. Kriteriet for at deltage skal derfor være begrundet, i et indre behov og man skal vide lidt om, i hvilken faglig retning tegningen sigter mod. Skolen er et åbent forum for dem, der vil yde en gedigen arbejdsindsats for at nå sit mål og møde op med en social givende holdning til sine medstuderende.

Den personlige identitet og de medmenneskelige forhold udvikles i dialogen med de andre på holdet. Aktiv deltagelse i studiet, interesse for de øvrige studerendes billedarbejder og det sociale liv, giver muligheden for, at få kendskab til eget temperament, - måden man sanser og reflekterer på sin omverden.

Undervisningen foregår primært i forhold til Ny Carlsberg Glyptotekets samlinger og arkitektur.

Asbjørn Jakobsen 2010
Billedkunstner/cand.phil.

[Retur til Artikler]